• Rouwenderwijs

Rouw en Liefde

“Rouwen is de pijn, het verdriet en de onmacht voelen vanwege het afgesneden zijn van diegene of datgene waar je van hield en aan gehecht was.”

Rouw en Liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Ingrijpend verlies meemaken

Rouwen…., een natuurlijke, logische en gezonde reactie op ingrijpend verlies. Rouwen is jouw proces van aanpassing op ingrijpend verlies, op de realiteit die veranderd is.

Ingrijpend verlies meemaken doet enorm pijn en brengt jouw leven in de war. Alles wat vanzelfsprekend was, is uit balans. De toekomst is ongewis en je zit in een kluwen van allerlei emoties. Emoties van nu, maar misschien ook wel emoties van eerdere verlieservaringen. Rouwen vraagt tijd en kost erg veel mentale en fysieke energie.

Duaal proces

Tijdens je rouwproces beweeg je je afwisselend tussen twee polen: enerzijds ben je gericht op verlies en anderzijds op herstel. Alsof je in een bootje zit en peddelt. Voldoende afwisseling maakt dat je voorwaarts gaat. Soms lukt dat niet altijd even goed. Verliesbegeleiding kan je daar bij helpen.

Rouwen is proberen weer in balans te komen, proberen het grote gemis te verweven in je leven zodat je de draad van het leven weer beetje bij beetje op kunt pakken. Waarbij je betekenis geeft aan je verlies, je jezelf herdefinieert en weer verder gaat vanuit de verbinding met het verlies vanuit je hart. Het volgende gedicht, geschreven naar aanleiding van een overlijden, geeft dat verweven treffend weer.

IK WEEF JOU

Ik weef de tranen in mijn leven
Ik weef de trots in alle dagen
Ik weef de pijn in alle strengen
Ik weef jou,  in alle lagen
 
Wie je was, wie je zult blijven
Hoe je kijkt en hoe je lacht
Wat je gaf en wat ik leerde
Weven zal ik , alles wat je bracht
 
Ik weef het missen, en het dragen
Ik weef de liefde die is gebleven
Ik weef jou met zorg en aandacht
In alle draden van mijn leven

©  Floortje Agema – uit: ‘Jij wordt gekend’

Je bent welkom bij ‘Rouwenderwijs’ voor begeleiding en ondersteuning in jouw rouwproces.

Alles mag er zijn, ik vind niets gek of raar

Mogelijk kan Rouwenderwijs jou helpen

Neem vrijblijvend contact op

info@rouwenderwijs.nl


ROUWENDERWIJS.NL - COPYRIGHT © 2018 ITHH.NL