• Rouwenderwijs

Over Mij

Verschillende soorten verlies

Ik ben Saskia van der Meer, getrouwd en moeder van twee puberzonen. In mijn vrije tijd maak ik graag muziek en lees ik veel.

Persoonlijk heb ik verschillende soorten verlies meegemaakt die mij erg geraakt een zeker ook gevormd hebben. Zoals het overlijden van dierbaren, gezondheidsproblemen, psychische problemen in familieverband, ziekte in familie- en vriendenverband, relatiebreuken, verhuizingen en ontslag. Ik ben dus zelf op diverse manieren bekend met  ‘het land van rouw’.

Na tientallen jaren werken in de gezondheidszorg als woonbegeleider en later als activiteitenbegeleider, zowel in de revalidatie als ook op een dagcentrum voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel, volgde ik mijn verlangen om mij te gaan specialiseren in rouw en verlies. Ik behaalde mijn diploma in 2017.

Afgeronde (HBO) opleidingen

 • 2 jarige post-HBO ‘Omgaan met Verlies’- Land van Rouw – Riet Fiddelaers, Sabine Noten, Wim van Lent, Nijmegen
 • Voortgezette Opleiding ‘Kunstzinnig Hulpverlenen’ –  Studio Mattias – Robert vd Togt , Amersfoort
 • 3 jarige Bewustzijnstraining aan de School voor Zijnsoriëntatie – Hans Knibbe, Iene van Ooyen, Utrecht
 • 3 jarige Shiatsu massageopleiding, Oost-Westcentrum, Arnhem
 • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (HBO-J) – Windesheim, Zwolle

Overige scholing t.a.v. rouw en verlies

 • Inspiratiedag ‘het rouwende lichaam’/rots en water – Henriette Modderman
 • Masterclasses Beeldend Begeleiden in de laatste levensfase – Karin Brandt, in samenwerking met Stichting Leerhuizen Palliatieve Zorg (Rotterdam)
 • Seminar ‘Rouwen na het verlies van je baby’ – Kathy Beckers- Mansell, In de wolken, LUMC Leiden
 • Masterclasses Complexe Rouw, Traumasensitieve Rouwbegeleiding, – Riet Fiddelaers , Land van Rouw’, Nijmegen
 • Masterclass Contextuele benadering rouw en trauma – Riet Fiddelaers en Maya Bakker, Land van Rouw Nijmegen
 • Masterclass Focussen bij rouw en trauma – René Maas , Land van Rouw Nijmegen
 • Seminar ‘Verlies in Beeld’ – Riet Fiddelaers, In de Wolken, Heeze
 • Modules NAH – Axon leertrajecten (NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel)

Stichting Keurmerk Beroepsscholing

Ik ben gecertificeerd bij de Stichting Keurmerk Beroepsscholing in de psychosociale complementaire gezondheidszorg (SKB) en binnenkort opgenomen in het verwijsbestand van  het ‘Landelijk Steunpunt Verlies’ en ‘Het land van Rouw’.

Het leven zelf en al deze, op persoonlijke ontwikkeling gerichte, opleidingen hebben mij gevormd tot wie ik ben en hoe ik in mijn leven en werk sta. Ik ga uit van je natuurlijke aard, een bron van wijsheid, heelheid, liefde en kracht. 

Uiteraard blijf ik mijzelf bijscholen op het gebied van rouw – en verliesbegeleiding.

Naast mijn parttime baan in de gezondheidszorg was ik tot voor kort vrijwilligster in een hospice.

Rouwenderwijs

“Al rouwend je verlies verweven in je leven. Op jouw eigen unieke wijze.”

Saskia van der Meer

Volg mij op Social Media

Mogelijk kan Rouwenderwijs jou helpen

Neem vrijblijvend contact op

info@rouwenderwijs.nl


ROUWENDERWIJS.NL - COPYRIGHT © 2018 ITHH.NL